รำลึก สุนทรภู่ ครูกวี ศรีสยาม ๒๖ มิถุนายน

ยี่สิบหกมิถุนาเวียนมาถึง
จิตคะนึงถึงกวีศรีสยาม
สุนทรภู่ท่านเลืองชื่อลือนาม
ใครใคร่ถามถึงบทกลอนต้องท่าน เอย

Soonthornphu

วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี ถือเป็นวันสุนทรภู่ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร เจ้ากรมพระอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวัง นั่นเอง ซึ่งท่านสุนทรภู่นั้นมีผลงานด้านงานเขียน บทกลอน ที่มีคุณค่าแก่แผ่นดินเป็นอย่างมาก และท่านสุนทรภู่ ถือได้ว่าเป็นกวีเอกของโลกท่านหนึ่งเลย เพราะสร้างผลงานอันทรงคุณค่ามากที่สุด บทกลอนของสุนทรภู่เป็นแบบอย่างที่คนไทยยึดถือมาจนถึงปัจจุบัน

สุนทรภู่ ถือเป็นแรงบันดาลใจในความเจ้าบทเจ้ากลอนของเมเม่ ในช่วงมัธยมเมเม่ชอบแต่งกลอน และ ขอบวิชาภาษาไทยเป็นที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการบ้านแต่งกลอนครั้งละ 20 บท หรือจะเป็นข้อสอบ ก็ไม่เคยหวั่น แถมช่วยเพื่อนๆแต่งกลอนสี่สุภาพ กลอนแปด ให้เพื่อนๆอีกด้วย และในทุกๆเช้า เมเม่ชอบที่จะแต่งกลอนสั้นเพื่อส่งข้อความให้เพื่อนในกลุ่ม และหนุ่มที่แอบชอบ (ว๊าย เขิน) อาจจะใช้คำเก่งไม่ได้เสี้ยวของท่านสุนทรภู่ แต่อย่างน้อยการได้รู้จักและได้เรียนวิชาภาษาไทยก็ทำให้การใช้ภาษาดีขึ้นอย่างมาก

(1733)

เมเม่พาชิม