Tag: smart device

VDO รีวิว พร้อมตัวอย่างภาพจาก Samsung Galaxy Camera 2 Smart Device ใช้ง่าย ได้ภาพสวย

Samsung Galaxy Camera 2 เพิ่ม NFC เข้ามา ยังคงเน้นที่การซูม 21 เท่าอยู่ และเพิ่ม smart mode ของกล้องเข้ามา ทำให้กลายเป็น Smart Device ที่ใช้งานได้ดี ใช้งานง่าย ภาพสวย แชร์สนุก

READ MORE VDO รีวิว พร้อมตัวอย่างภาพจาก Samsung Galaxy Camera 2 Smart Device ใช้ง่าย ได้ภาพสวย