Tag: ice cappuchino

กาแฟสด ทำเองง่ายๆ ด้วยเครื่องทำกาแฟ Dolce Gusto

ยิ่งได้เห็นคนอื่นใช้ ก็ชักจะอยากได้ และสุดท้ายก็ให้ของขวัญตัวเองฉลองตรุษจีน ด้วย Dolce Gusto

READ MORE กาแฟสด ทำเองง่ายๆ ด้วยเครื่องทำกาแฟ Dolce Gusto