Tag: elephant trunk hill

เที่ยวกุ้ยหลิน วันแรก – ล่องแพชม เขางวงช้าง เกาะคู่รัก เจดีย์เงินเจดีย์ทอง สัญลักษณ์เมือง

เขางวงช้าง (เซี่ยงปี๋ซาน Xiangbi Shan) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลีเจียงใจกลางเมือง ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน อยู่ริมน้ำและถูกกัดเซาะ จนเป็นลักษณะคล้ายกับช้างตัวใหญ่ ยื่นงวงลงไปดูดน้ำในแม่น้ำ

READ MORE เที่ยวกุ้ยหลิน วันแรก – ล่องแพชม เขางวงช้าง เกาะคู่รัก เจดีย์เงินเจดีย์ทอง สัญลักษณ์เมือง