Tag: เคล็ดลับการเลือก pc

เรื่องน่ารู้: 5 ข้อดีของ PC ที่คุณไม่อาจมองข้าม!

ข้อมูลพื้นฐาน ที่ช่วยให้คุณพิจารณาเลือกว่าจะใช้ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ Notebook ดี มีเหตุผลอะไรที่ PC ยังครองใจผู้ใช้จนถึงทุกวันนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าจะสะดวกใช้ง่านแบบไหน

READ MORE เรื่องน่ารู้: 5 ข้อดีของ PC ที่คุณไม่อาจมองข้าม!