Tag: ร้าน Taper ทองหล่อ13

[VDO] พาชิม ร้านใหม่ Taper ทองหล่อ 13 สไตล์ Asian Brunch ของ เชฟตูน

ร้านใหม่ ทองหล่อ 13 Taper Restaurant & Bar (ทาเปอร์) ของ เชฟตูน สุดหล่อ แห่งบ้านเอเอฟ 3 หรือ ตูน ธัชพล ชุมดวง กับสไตล์ Asian Brunch

READ MORE [VDO] พาชิม ร้านใหม่ Taper ทองหล่อ 13 สไตล์ Asian Brunch ของ เชฟตูน