Tag: พิมาน 49

พักผ่อนสมอง กับ Paintbar Bangkok เพ้นต์บาร์แห่งแรก และแห่งเดียวของเมืองไทย

PaintBar Bangkok เพ้นต์บาร์แห่งแรก และแห่งเดียวของเมืองไทย ซึ่งอยู่ที่ ชั้น 6 พิมาน 49 ซอยสุขุมวิท 49 เป็นเหมือนสตูดิโอขนาดย่อมที่ให้ทุกคนได้มาปล่อยพลังกันอย่างอิสระ

READ MORE พักผ่อนสมอง กับ Paintbar Bangkok เพ้นต์บาร์แห่งแรก และแห่งเดียวของเมืองไทย