Tag: ททท.

บ้านหอมสมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการ Green Ranger สู่วิถีการท่องเที่ยวของจริง

จาก 7ทีม 7 ขุมชน Green Ranger ที่ได้ลงมือปฎิบัติจริง และ “บ้านหอมสมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่” เป็น 1 ใน 7 ชุมชนที่เข้าร่วม เป็นที่ลับ ๆ ในเชียงใหม่ ที่คนไทยไม่ค่อยรู้จัก แต่น่าไปยิ่งนัก

READ MORE บ้านหอมสมุนไพร จังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการ Green Ranger สู่วิถีการท่องเที่ยวของจริง