Tag: ชากัญชา

เปิดตัว กัญคาเฟ่ (KanCafe) แฟรนไชส์ตู้กาแฟอัตโนมัติ และเครื่องดื่มชากัญชา

บริษัท แคนนาบิซ โกลบอล กรุ๊ป จำกัด ลงนามร่วมมือกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อวิจัยข้อมูลและกระบวนการทางวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม อาหารเสริม และการขึ้นทะเบียน อาหารที่มีส่วนผสมจากกัญชา กัญชง โดยเปิดตัว ตู้กาแฟและเครื่องดื่มอัตโนมัติ (Vending Machine) และ แฟรนไชส์ เครื่องดื่มน้ำชากัญชา ที่ผลิตจากใบกัญชา ออร์แกนิคแท้ 100% ภายใต้แบรนด์ กัญคาเฟ่ (KanCafe) ตั้ง...

READ MORE เปิดตัว กัญคาเฟ่ (KanCafe) แฟรนไชส์ตู้กาแฟอัตโนมัติ และเครื่องดื่มชากัญชา