Tag: ข่าวพีอาร์

เปิดตัว กัญคาเฟ่ (KanCafe) แฟรนไชส์ตู้กาแฟอัตโนมัติ และเครื่องดื่มชากัญชา

บริษัท แคนนาบิซ โกลบอล กรุ๊ป จำกัด ลงนามร่วมมือกับ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพื่อวิจัยข้อมูลและกระบวนการทางวิชาการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องดื่ม อาหารเสริม และการขึ้นทะเบียน...

READ MORE เปิดตัว กัญคาเฟ่ (KanCafe) แฟรนไชส์ตู้กาแฟอัตโนมัติ และเครื่องดื่มชากัญชา