Tag: ก๋วยเตี๋ยว

ร้าน ข้าวซอย ๙ โต๊ะ พระราม๙ ซอย ๔๙

ร้านไม่ได้ใหญ่โตอะไร เป็นบ้านคนค่ะ จัดบริเวณหน้าบ้านเป็นร้านอาหารซะเลย ภายในร้านก็มีอยู่ 9 โต๊ะ จริงๆ

READ MORE ร้าน ข้าวซอย ๙ โต๊ะ พระราม๙ ซอย ๔๙