Tag: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทกจ.เพชรบูรณ์ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยง 4 มรดกโลก [PR]

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม Familiarization Trip ดึงผู้ประกอบการไทย-ต่างชาติ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยง ๔ มรดกโลก อยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง

READ MORE ทกจ.เพชรบูรณ์ เปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เชื่อมโยง 4 มรดกโลก [PR]

เปิดโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่9

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

READ MORE เปิดโครงการ ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สืบสานพระราชปณิธาน รัชกาลที่9