– 5 – เมนูสลัดเต้าหู้ปลา กับน้ำสลัดงาขาวคั่ว Jones Salad2