เขาบอกว่าขนมปังที่นี่ เลอค่า เพราะเชฟเด่นเรื่องเบเกอรี่