ใน facebook แอพที่เคยผูกกับ account ไว้ ก็ควรจะเข้าไปเช็คและปิดการใช้งาน

ใน facebook แอพที่เคยผูกกับ account ไว้ ก็ควรจะเข้าไปเช็คและปิดการใช้งาน

(99)

เมเม่พาชิม